कृषी उपकरण

ANDREAS STIHL PVT LTD जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान व कार्यक्षमतेच्या जर्मन मशिन्सचे उत्पादक…….चेन सॉ, ब्रश कटर, मिस्ट ब्लोअर, पॉवर विडर, पॉवर टिलर, स्प्रेअर, अर्थ ऑगर, वॉटर पंप, लॉन मोवर, हेड्ज ट्रीमर, ब्लोअर, प्रेशर क्लीनर इत्यादी मशिन्सची मोठी रेंज.

मशिन्सचा डेमो, मशिन्सची माहिती/ खरेदी, स्पेअर पार्ट किंवा मशिन्ससंबंधीत इतर कोणत्याही सर्व्हिससाठी इच्छुक ग्राहकांनी खालील लिंकवरील २ मिनिटांचा फॉर्म भरा व आकर्षक सुट मिळावा. फॉर्मच्या शेवटचे SUBMIT बटण दाबावे, आम्ही आपल्याला संपर्क करु.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHgBsHY6FJ5pWPpL7AkuqOsCKFtY3mITyeCSrPJdwEaWDO_Q/viewform


ब्रशकटर, पावरविडर, पावरटिलर, मिस्टब्लोअर, स्प्रेअर इ. शेतीउपयोगी मशिन्स शासकीय अनुदानास पात्र

STIHL प्रॉडक्ट्स –
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9e7502f4-9438-4b9a-b392-74d06fda9e41

धन्यवाद
अधिकृत डीलर – जान्हवी ऍग्रीटेक
रानडे पेट्रोल पंपाशेजारी, फलटण पुणे रोड, फलटण.
श्री. रोहित पालखे ९९७५५२९५४३

रानडे पेट्रोल पंपाशेजारी, फलटण – पुणे रोड, फलटण.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *